علی درزی

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات ، شبکه های کامپیوتری و امنیت داده

موُسس و مدیر عامل شرکت ابرتک
مشاور- کارآفرین و پژوهشگر ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات

خدمات

طراحی و مشاوره

 شبکه های سازمانی و صنعتی، مجازی سازی، محاسبات ابری، امنیت اطلاعات

برگزاری کارگاه های تخصصی

Virtualization, Cloud, Security ,DataCenter, SDN NFV, MPLS, IP QOS in Enterprise and Service Provider, Agile and Scrum Methodology

مشاوره و منتورینگ کسب و کار

مشاوره کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان، ارائه راهکارهای فناورانه و نوآورانه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری های مورد استفاده

شبکه ارتباطی

Cisco – Juniper – Brocade – Mikrotik

مجازی سازی

VMware-Hyper-V – KVM 

سرویس ها

Windows Server – Linux

امنیت

CEH – PWK

مشتریان

ایران خودرو
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی
دانشگاه تخصصی فناوری نوین آمل
ساعت تماس

ساعت 9 الی 17
شنبه – چهارشنبه

ارتباط

Phone: +98 933 052 0655
Email: adarzia @ yahoo.com

شبکه های اجتماعی